Disclaimer

Disclaimer

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Techcomlight B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze disclaimer aan te brengen.

Gehele of gedeeltelijke overname van op deze website voorkomende teksten en/of beelden is niet toegestaan zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de rechthebbenden.

Bij onrechtmatig en/of oneigenlijk gebruik van genoemde teksten en/of beelden kan Techcomlight B.V. juridische stappen ondernemen.

Persoonsgegevens

De medewerkers van Techcomlight B.V. respecteren en beschermen uw privacy.

Persoonsgegevens die u aan Techcomlight B.V. verstrekt, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, zullen in geen geval worden doorverkocht aan derden. De door u verstrekte gegevens worden slechts daarvoor gebruikt waar ze voor bedoeld zijn: om u de best mogelijke service te bieden met betrekking tot uw aanvraag.

Techcomlight zal uw persoonlijke informatie niet verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder uw toestemming. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag.

Wij kunnen u vragen aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze disclaimer vallen. U bent niet verplicht een dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven, kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van deze disclaimer.

Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonlijke informatie op deze manier wordt gebruikt, maak dan geen gebruik van de Techcomlight-sites en verstrek dan ook niet op een andere manier persoonlijke informatie aan Techcomlight B.V.

Mocht blijken dat uw gegevens niet duidelijk zijn overgekomen, in dusdanige mate dat de door u gevraagde dienstverlening hierdoor belemmerd wordt, dan zal een medewerker van Techcomlight B.V. u benaderen om uw gegevens te controleren.